[iOS]Tạo ứng dụng iMessage Sticker và Submit lên Appstore

Xin chào các bạn,

Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tạo một ứng dụng iMessage Sticker trên Xcode, và sau đó là cách Submit một bộ Sticker lên Appstore để bán hoặc chia sẻ miễn phí.