Bộ sưu tập

Những bộ sưu tập ảnh mà do chính tôi chụp với mục đích đơn giản là ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống xung quanh tôi, bạn bè, gia đình tôi…và tôi muốn chia sẻ nó với mọi người